Kansen met mest!
client-1 client-1

Mestverwerking van mest tot mestkorrel (NVWA certificaat) op uw eigen bedrijf

-

0% stikstof depositie tijdens proces, zet ongebonden stikstof om in gebonden stikstof

-

Veel gestelde vragen

  Wat levert het mij op?

Uw bedrijf is circulair en draagt bij aan een beter milieu.
Lage onderhoudskosten door middel van een full service overeenkomst.
Al interessant vanaf 2000m³ jaarlijkse mestproductie.
Zeer lage operationele kosten bij gebruik van zonnepanelen.
Forse reductie in afvoerkosten van de mest.
Uw mestput blijft altijd op laag niveau.
Het geproduceerde water mag in het openbare waternetwerk worden geloosd of kan worden hergebruik als proceswater.
De ongebonden stikstof wordt omgezet in ammoniumsulfaat, -fosfaat of -nitraat als vloeibare of korrel vorm.
De waardes o.a. NH₄-N en pH van het loosbare water worden continu gemonitord voor lozing.
Water wat niet voldoet aan de eisen van het betreffende waterschap kan niet geloosd worden door een interne controle.
De geproduceerde dikke fractie, 45% droog, is export waardig.
Korte terugverdientijd van ± 3 à 4 jaar.
Mogelijkheid om de ZLD-UP per m³ af te betalen.
Minder transport bewegingen op uw erf.
Tot wel 90% reductie van de emissies van onder andere stikstof en CO₂ .
De compost / korrels zijn voorzien van alle mineralen welke in de ingaande mest aanwezig zijn.
Lange levensduur van de ZLD-UP.
Van de dikke fractie (45% droog) kunnen direct korrels (min 90% droog) worden geproduceerd. (NVWA certificaat)
Mestkorrels, leveren geld op, zijn voorzien van alles ingaande mineralen en kunnen worden beschouwd als kunstmest vervanger.
Mestkorrels kunnen voorzien worden van extra NKP op aanvraag.
Minder ammoniak uitstoot in de stal dus een gezondere leef omgeving voor mens en dier.
Financiering mogelijk via Rabo Lease of ABN AMRO Lease.
Voldoet aan de Mia & Vamil subsidie regeling.

  Wat zijn de restproducten?

Dat is loosbaar water, ammonium sulfaat en exportwaardige dikke fractie met een drogestof gehalte van 45%.

  Hoe maak ik mestkorrels?

Deze kunnen rechtstreeks uit de 45% droge dikke fractie geproduceerd worden met onze gepatenteerde korrelaar. Deze korrels kunt u verkopen of hergebruiken op eigen land.

  Als de afvoerprijs zakt, wat dan?

Dan bent u nog altijd onder verwerkingsprijs mest aan het verwerken. Wij rekenen dit graag voor u uit.

  Is er een financiering mogelijk?

Ja, dit loopt via Rabo Lease of ABN-AMRO Lease. Wij informeren u graag hierover in een persoonlijk onderhoud.

  Kan ik het spuiwater uit de luchtwasser ook verdampen met de ZLD?

Ja, dat is mogelijk. Het verdampte water kunt u lozen of hergebruiken als proceswater.

  Kan ik dit samen met de buurman aanschaffen?

Voor transport van de mest dient u een goedkeuring te hebben van de gemeente omdat de ZLD niet mobiel ingezet mag worden.

  Zijn er toevoegingen tijdens het proces?

Nee, er worden géén chemicaliën of vlokmiddelen toegevoegd tijdens dit proces.

  Wie doet de vergunning aanvraag?

De lozing vergunning wordt door Mestwater aangevraagd, De milieu vergunning dient door u te worden aangevraagd.

  Mag ik het water alleen lozen in de sloot?

Na het verstrekken van de vergunning door het waterschap, kunt u het water lozen in de sloot. U mag het water ook als proceswater hergebruiken.

  Kan ik subsidie krijgen?

Ja, wij zijn goedgekeurd bij de Mia & Vamil onder nummer F2650.

  Is er een minimum of een maximum capaciteit?

De ZLD wordt in twee uitvoeringen geproduceerd op aanvraag: 3000m³ en 6000m³ ingaande mest op jaarbasis.

  Voor welke branche is deze techniek geschikt?

Voor alle branches waar water uit een substantie moet worden verdampt.

  Wat betekent ZLD-UP?

Zero Liquid Discharge Universal Proces.

  Kan de ZLD-UP mobiel worden ingezet?

De ZLD mag niet mobiel worden ingezet.

  Kan ik het systeem bekijken?

Ja, de ZLD is te bezichtigen op aanvraag in ons pand te Tubbergen. U krijgt een uitgebreide uitleg van deze nieuwe technologie.

Heeft u nog meer vragen?

Neem dan gerust contact met ons op en wij geven u vrijblijvend advies!