Kansen met mest!
client-1 client-1

ZLD-UP Zero Liquid Discharge – Universal Proces

Uitleg van het systeem

De Zero Liquid Discharge Universal Proces (ZLD-UP) van MW techniek bv is een gesloten systeem welke bestaat uit een continu mechanisch, recompressie en roterend scheidingsproces. Hier wordt het water uit een willekeurig ingebracht product verdampt. Denk hierbij aan: drijfmest, slib, reinings-, spui- afval- en spoelwater. Het ontstane concentraat mengsel (dikke fractie) krijgt hierdoor een verhoogd concentraat droge stofgehalte. Dit concentraat, is boven 70ᵒC gehygiëniseerd. Het verdampte water en dan gecondenseerde water wordt gefilterd door een lage druk omgekeerde osmose. Eventueel kan dit water worden geloosd (met vergunning) op het wateroppervlak of opnieuw aangewend worden als schoon proceswater voor o.a. voor de luchtwasser. Per m³ verdampt/gecondenseerd water wordt door deze techniek slechts ± 50 kWh verbruikt.

Het spuiwater uit de luchtwasser kan ook door de ZLP-UP worden geconcentreerd. Het verdampte water wordt door het aanwezige RO systeem gefilterd. Het ingebrachte spuiwater wordt volledig ingedampt. Er blijven alleen zouten en droge stof over. Het geproduceerde schone water kan worden hergebruikt als proceswater voor dezelfde luchtwasser. Het overgebleven stikstof concentraat kan worden ingezet als vloeibare of vaste kunstmest vervanger.

De ZLD-UP unit voor drijfmest, is voorzien van een door MW techniek bv ontwikkelde ammoniak kristalliseerunit. Alle ammoniakgassen afkomstig uit de drijfmest, worden hierin als vaste stof in kunstmest vorm verwerkt. In tegenstelling tot diverse andere ammoniak-striptechnieken/ stikstofkrakers et cetera is bij onze ZLD-UP installatie al het ammoniakgas uit de restproducten verwijderd en omgezet in een vaste minerale ammoniak bestandsdeel. U bent hierdoor in staat om diverse gebonden stikstof mineralen aan te maken. Sulfaat, - nitraat- of ammoniumfosfaat. Doordat de machine operationeel is met negatieve druk, komen er tijdens het proces geen emissies vrij.

De ZLD-UP kan ook prima in de industrie worden ingezet en naar keuze kan het droge stofgehalte van de uitgaande substantie worden bepaald. In het slibverwerking segment hebben wij van een ingaande substantie met 1% droge stofgehalte een dikke fractie overgehouden van 98%. Een geweldige prestatie.

Al het water afkomstig uit het ZLD-UP systeem wordt door het omgekeerd osmose filter gepompt. Het permeaat is dan schoon water, geschikt voor hergebruik. De brine (ro concentraat) gaat retour in het ZLD-UP systeem.

Het gefilterde water wordt eerst opgeslagen en gemonitord d.m.v. diverse controle metingen Deze metingen zijn uit te lezen op de PLC. Het water is na filtering (herhaaldelijk) klaar voor hergebruik of geschikt om te lozen.

Eventueel kan een NIR sensor optioneel in de offerte worden aangeboden voor de meting van Fosfaat, Kalium , Stikstof en droge stof gehalte indien de ZLD-UP bij een veehouderij wordt ingezet. Er wordt continu gemeten op de uitgaande waterstroom, vooral op de parameters, waarop het waterschap meting verlangt voor lozing.

De ZLD-UP draagt zorg voor een grote reductie in zowel de stikstof als CO₂ emissies. Uw bedrijf draagt bij aan een beter milieu en aan de circulaire maatschappij.