Kansen met mest!
client-1 client-1

Systeem uitleg

Uitleg van het systeem

De behoefte aan niet chemische desinfectie middelen groeit sterk. De beschikbaarheid van chemische middelen wordt steeds geringer door de hogere eisen die hieraan worden gesteld. Het toepassen van Anolyte maakt alle andere chloorhoudende middelen en zuren overbodig voor het doden van kiemen in het proces- of drinkwater en het voorgoed verwijderen van biofilm in de leidingen.

De desinfectant wordt ter plaatse aangemaakt en in een voorraadvat gepompt. In dit vat zit een vlotter zodat de productie stopt zodra deze vol is. Zodra er waterafname is, wordt er direct desinfectant in de waterleiding gedoseerd. De desinfectant kan via een dosatron of door middel van een elektronisch aangestuurde mechanische doseerpomp worden gedoseerd. De pH waarde van de desinfectant is ± 7 en vrij van loog. De loog, Catholyte genoemd met een pH 12½, is een zeer goede ontvetter of kan direct worden afgevoerd.

Anolyte wordt verkregen op basis van zout elektrolyse door zout NaCl of KCl (tuinbouw) en onthard leidingwater via een reactor met elkaar te laten reageren waardoor er een zeer effectieve desinfectant ontstaat met een hoge Redox waarde, uitgedrukt in millivolts. Dit wordt ook wel ‘oxidatie redox potentiaal’ genoemd (ORP). Deze vloeistof, Anolyte genoemd, heeft een positieve lading door een tekort aan ionen en kenmerkt zich door de aanwezigheid van 500 PPM vrij chloor (onderchlorigzuur en hypochloriet). Hierdoor reageert Anolyte sterk met organische stoffen en micro-organismen. Na oxidatie vervalt de desinfectant weer terug in water en zout zonder de aanwezigheid van reststoffen, dus volledig biologisch afbreekbaar. Anolyte is wel 10x sterker dan afzonderlijke producten op chloorbasis. Deze desinfectant wordt ter plekke aangemaakt met een pH waarde van 6,5 tot 7,5. Anolyte is pH neutraal, vrij van loog en daarom ongevaarlijk voor mens en dier. Voor kiemvrij water en biofilm vrije leidingen is een kleine dosering al voldoende, afhankelijk van de toepassing. In verdunde vorm is Anolyte nagenoeg smaak- en reukloos.

De units van MW techniek B.V. zijn volledig automatisch en zorgen voor een continue en effectieve desinfectie van uw drink- of proceswater. Anolyte vervangt alle andere chloorhoudende middelen en zuren, dus geen handelingskosten meer hiervan. Uit rapportages en jarenlange ervaring blijkt dat de biofilm langzaam, maar voorgoed, wordt verwijderd. Aantoonbare wateronderzoeken bewijzen dat enterobacteriaceae, gisten, schimmels, E-colli, pseudomonas, entrerococcen en het totaal kiemgetal drastisch zullen reduceren. Kiemen welke van buiten het drinkwater binnendringen worden direct gedood zodat ziekteverspreiding via het water onmogelijk is. De biofilm wordt langzaam verwijderd zodat men geen problemen krijgt met verstopte nippels en dergelijke.

Medicijnen- en antibioticagebruik worden ook gereduceerd, u heeft minder uitval van dieren en vooral gezondere dieren. Door al deze voordelen ligt de terugverdientijd zo rond de 1½ à 2½ jaar.

Werkzame stoffen: CAS nr. EINICS nr. Volume % Symbool
Sodium chloride 7647-14-5 231-598-3 0,26 NaCl
Hypochlorous acid 7782-50-5 231-959-5 0,05 HOCl
Hypochlorous ion 7681-52-9 231-668-3 0,05 OClˉ
Water 7732-18-5 231-791-2 99,96 H₂O

Toelating
Anolyte is toegelaten in de Europese wetgeving biocide ECHA artikel 95 onder nummer A299 pagina 22.

Eindproducten

De Envirolyte installaties en -apparatuur produceren twee verschillende geactiveerde oplossingen door elektrolyse uit zout (pekel) en water met polymere of keramische membranen door een chemische reactie.

Anolyte is een krachtig en snel werkend ontsmettingsmiddel dat alle schadelijke mocro-organismen binnen enkele minuten doodt bij een kleine dosering doodt. Microfilm wordt langzaam, maar voorgoed uit de leidingen verwijderd.
Catholyte is een alkalische oplossing welke ontstaat bij het produceren van de desinfectant. Deze verwijderd metalen uit het water en is goed geschikt als was- of ontvettingsmiddel.